DỊCH VỤ

Bảng giá dịch vụ thay đổi theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018.

TIN TỨC
ĐỐI TÁC


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top