Điều trị nội trú (25/05/2017)

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cung cấp dịch vụ điều trị nội trú

Đang cập nhật nội dung ...


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top