Đoàn giám sát Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế Bình Định (04/08/2017)

Chiều ngày 03/8/2017, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc với Sở Y tế Bình Định về giám sát công tác Truyền thông, cung cấp thông tin y tế năm 2017. Thành phần Đoàn gồm có Phó vụ trưởng Vũ Mạnh Cường và các cán bộ của Vụ.

Tiếp đoàn có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế Bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Phó giám đốc Sở Y tế và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Lãnh đạo và các phòng chức năng Trung tâm Truyền thông – GDSK.

Tại buổi làm việc, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông – GDSK đã báo cáo cụ thể về công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, cung cấp thông tin y tế năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyền thông, cung cấp thông tin y tế của ngành Y tế Bình Định trong thời gian qua. Ngành đã chú trọng và triển khai đầy đủ các hoạt động truyền thông và công tác cung cấp thong tin y tế tại địa phương khá tốt. Cụ thể, Ngành đã thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định (theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh); Sở Y tế đã tổ chức triển khai cho các đơn vị trực thuộc thông qua hội nghị giao ban Ngành và chỉ đạo phân công người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí là thủ trưởng của các đơn vị.Hiện UBND tỉnh đã có Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013. Sở Y tế sẽ tổ chức triển khai cụ thể khi có quy định mới của UBND tỉnh để thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai Nghị định, hướng dẫn các đơn vị việc tổ chức thực hiện. Công tác Truyền thông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các kênh truyền thông, đa dạng và phong phú về nội dung, chuyển tải phố biến kiến thức sức khoẻ, chủ trương của Đảng, chính sách y tế của nhà nước và Bộ Y tế đến với người dân kịp thời và hiệu quả.

           Đồng thời, Phó vụ trưởng Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh rằng: Sở Y tế tỉnh đã giải quyết và xử lý thông tin khá nhanh khi có các sự cố của Ngành, qua đó đã chiếm được tình cảm của dư luận xã hội về ngành Y tế tỉnh nhà; Cập nhật thông tin y tế, sự kiện, hoạt động của ngành Y tế tỉnh trên Trang Thông tin điện tử rất tốt, triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin nhanh, chính xác; Các chỉ số, số liệu truyền thông khá ấn tượng; Chú trọng đến chiến lược truyền thông tại tỉnh là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu chăm sóc khoẻ cho nhân dân, đặc biệt Bình Định là tỉnh tiềm năng và phát triển du lịch để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách khi đến Bình Định; Về cơ cấu tổ chức hoạt động truyền thông cần có các biện pháp phù hợp để không gây xáo rộn, đến năm 2021 thực hiện theo Thông tư 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế; Các trang thiết bị truyền thông được trang bị tốt; Sở Y tế đã hợp tác tốt với các cơ quan báo chí góp phần rất lớn trong việc quảng bá các hình ảnh, thành tựu, kết quả đạt được của Ngành trên các phương tiện thông tiên đại chúng; Tăng cường phối hợp với các phóng viên báo địa phương và phóng viên thường trú các báo Trương ương tại tỉnh; Chủ động tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin cho cán bộ y tế tại các bệnh viện, các trung tâm dự phòng; Triển khai truyền thông trên mạng xã hội, Facebook, Zalo…; Tăng cường kết nối với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (150 phóng viên theo dõi ngành Y tế trên toàn quốc) để chuyển tải các thông tin, hoạt động, hình ảnh của ngành Y tế Bình Định một cách rộng rãi hơn./. 


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top