Trung tâm Y tế huyện Phù Cát: Hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân (05/11/2018)

Đang cập nhật ...


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top