Bảng giá dịch vụ theo TT39/2018/TT-BYT (14/12/2018)

Bảng giá dịch vụ thay đổi theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018.

Quy trình khám bệnh (01/06/2017)

Quy trình khám bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều trị nội trú (25/05/2017)

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cung cấp dịch vụ điều trị nội trú

Kiểm tra sức khỏe (19/05/2017)

Dịch vụ Khám kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu

Chăm sóc khách hàng (26/10/2015)

Bộ phận Chăm sóc khách hàng Trung tâm y tế H.Phù Cát - Bình Định.



Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top