Giới thiệu chung TTYT huyện Phù Cát

A. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

– Trung tâm Y tế huyện Phù Cát là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và đối tượng khác có yêu cầu.
– Trung tâm Y tế huyện Phù Cát là trung tâm có nhiều chuyên khoa lẻ và có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Khám bệnh, chữa bệnh theo các hình thức nội trú, ngoại trú:

 1. a) Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;
 2. b) Hồi sức, cấp cứu;
 3. c) Khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định;

2.2. Đào tạo nhân lực:

 1. a) Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;
 2. b) Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

 1. a) Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh;
 2. b) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh.

2.4. Chỉ đạo tuyến về tiêm chủng mở rộng:

 1. a) Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh;
 2. b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện khám chữa bệnh dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
 3. c) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động khám chữa bệnh.

2.5. Phòng bệnh:

 1. a) Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa bệnh tật;
 2. b) Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

2.6. Truyền thông giáo dục sức khỏe:

 1. a) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;
 2. b) Truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác khám chữa bệnh dựa vào cộng đồng.

2.7. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

2.8. Thực hiện quy chế dược bệnh viện theo quy định hiện hành.

2.9. Quản lý kinh tế:

 1. a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;
 2. b) Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 3. c) Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ.

2.10. Hợp tác quốc tế:

 1. a) Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về khám chữa bệnh;
 2. b) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

2.11. Thủ tục sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

2.12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Quy mô giường bệnh, hệ thống trang thiết bị bệnh viện:
 2. Bệnh viện có …. giường bệnh chỉ tiêu trên giao, chỉ tiêu biên chế ….., được chia thành 15 khoa/phòng/đội.

B. Trang thiết bị

1 Trang thiết bị cận lâm sàng:

– Chụp ST-Scaner.

– Chụp X-Quang;.

– Siêu âm màu.

– Đo điện não

– Điện tim.

– Tất cả các xét nghiệm.

2. Trang thiết bị phục hồi chức năng như

– Máy Kéo dãn cột sống.

– Máy siêu âm điều trị.

– Máy sóng ngắn.

– Máy điện trường cao áp.

– Máy tập vận động cơ tứ chi bằng khí nén.

– Dụng cụ vận động trị liệu và hoạt động trị liệu.

C. Dịch vụ của bệnh viện

1. Khám chữa bệnh cho mọi đối tượng

– Bệnh viện nhận khám bệnh và điều trị cho mọi đối tượng có thẻ BHYT và không thẻ BHYT. Đặc biệt từ ngày 01/01/2016 bệnh nhân đăng ký KCB ban đầu tại các TYTvà các huyện trên địa bàn tỉnh được đến KCB tại bệnh viện không cần giấy chuyển tuyến (mở liên thông tuyến huyện trên địa bàn tỉnh).

2. Lĩnh vực thế mạnh về chuyên môn của bệnh viện

Chụp CT-Scaner

3. Phương pháp điều trị: Tân dược, đông dược, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thủ thuật Y học cổ truyền, thủy nhiệt trị liệu

4. Các dịch vụ khác

Khám sức khỏe cho tất cả các đối tượng.

 

 Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top