TYT xã Cát Tiến

Theo quy định tại Phần 2, chương 2, điều 22 thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, ngày 20 tháng 10 năm 2015 "Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ "về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe hạng E. Căn cứ quy định trên Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định xây dựng chương trình Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe hạng E như sau.

Đang cập nhật nội dung ...Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top