VĂN BẢN

Số văn bản

CV SỐ 1718 VÀ CV SỐ 161

Trích yếu

CV SỐ 1718 VÀ CV SỐ 161

Ngày ban hành

13/05/2019

Cơ quan ban hành

Bộ Y tế

Ghi chú

File đính kèm

Download


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top