VĂN BẢN

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Quyết định số 2187/QĐ-BYT Ban hành tài liệu chuyên môn Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 2187/QĐ-BYT(tt) Ban hành tài liệu chuyên môn Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1743/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1744/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1745/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1785/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực KCB Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1786/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực KCB Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1787/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực KCB Quyết định 12/06/2019
Quyết định số 1788/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực KCB Quyết định 12/06/2019
ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN Công văn 21/05/2019
CV SỐ 1718 VÀ CV SỐ 161 CV SỐ 1718 VÀ CV SỐ 161 Công văn 13/05/2019
21/BC Báo Cáo thiết bị hư hỏng Phụ lục 07/05/2019
CÔNG VĂN SỐ 444 Dịch vụ tra cứu thông tin về BHXH, BHYT Thông tư 03/05/2019
CÔNG VĂN SỐ 471 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XEM LỊCH SỬ KCB BẰNG VIỆC XÁC THỰC QUA TIN NHẮN OTP Công văn 03/05/2019
CV DI 162 Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh Lao mới năm 2019 Công văn 03/05/2019
CV465 Lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH Công văn 03/05/2019
51/2017/TT-BYT Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ Thông tư 29/12/2017
50/2017/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Thông tư 29/12/2017
52/2017/TT-BYT Thông tư Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Thông tư 29/12/2017
TT06/2017/TT-BYT Thông tư Ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc Thông tư 03/05/2017


Giấy phép: 
Địa chỉ:  Số 12 đường 3/2, Thị trấn Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định 
Điện thoại:  0256.3850206.  Fax:  0256.3850206
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  ttytphucatbinhdinh@gmail.com

Top